Obezite sağlıklı yaşam için risk

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Kolu Obezite ve Metabolik Cerrahi Kısmı Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, teknolojik ilerlemelerin hayatı kolaylaştırırken günlük hayattaki hareketlerin değerli kısmını sonlandırdığını, bunun sonucunda da bireylerin obezite riski ve gerçeği ile karşılaştığını söyledi.

Bacağa vuran bel fıtığı ağrısına dikkat!

Yüksek ölçüde ağrı kesici kullanımının dünyada önde gelen sebepleri ortasında yer alan ‘’bacağa vuran bel fıtığı ağrısı’’ daha çok ofis çalışanlarını, ağır iş kollarında misyonlu olanları ve ileri yaşa karşın hayatını tek başına sürdürenleri gaye alıyor.